• Grind your coffee perfectly precise!

    Best coffee is made from freshly ground beans.

Design Turkey Superior Design Award 2018
Plus X Award 2018 for Design & Functionality
Design Turkey Superior Design Award 2018
Plus X Award 2018 for Design & Functionality

Arzum Beangourmet

Manual Coffee Grinder, 2018

“As a team, I believe we managed to fuse an old culture with a unique and very inspiring approach.”

Mehtap YıldızMarketing and Product Development Director

Up-to-date design language referenced from traditions.

Up-to-date design language referenced from traditions.

Geleneksel referanslı, güncel tasarım dili.

Arzum Okka kahve ürün ailesinin yeni üyesi Arzum Okka Beangourmet, geleneksel Türk kahvesi hazırlama ritüellerini yaşatmak ve en taze kahve aromasına ulaşmak için güncel endüstriyel tasarım anlayışıyla yorumlanmış manuel kahve değirmenidir.

Arzum Okka Beangourmet, the new member of the Okka coffee product family, is a manual coffee grinder that is interpreted with the current industrial design approach to preserve the rituals of traditional Turkish coffee preparation process and to achieve the freshest coffee aroma.

Lezzetli bir kahve için çekirdek kahve ve kahvenin öğütülmesi!

Grind coffee beans freshly for a delicate coffee!

Grind coffee beans freshly for a delicate coffee!

Siz de bir Türk Kahvesi tutkunuysanız, kahvenin taze olmasının ne kadar önemli olduğunun farkındasınız demektir. Öğütülmüş kahveyi uzun süre taze ve aromasıyla saklamak malesef mümkün değildir. Kavrulmuş çekirdek kahve ise uygun koşullarda saklandığında tazeliğini ve aromasını çok daha uzun süre koruyabilmektedir. Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi için Türk Kahvesine özel değirmen kullanılmalıdır. Bu değirmenlerde öğütülmüş kahve parçacıklarının yaklaşık %75’inin ölçüsü 75-125 mikron arasında olmaktadır. Lezzetli bir kahve için uygun şekilde öğütülmüş kahvenin hava, nem ve ışık almayan bir ortamda saklanması ve aynı gün içerisinde tüketilmesi önerilmektedir.

If you’re a Turkish coffee enthusiast, you’re aware of how important it is to have coffee fresh. Unfortunately, it is not possible to store ground coffee fresh and preserve its aroma for a long time. Roasted coffee beans can keep their freshness and aroma much longer when stored under suitable conditions. To grind coffee beans for Turkish coffee, one should use a coffee mill that is especially created to grind Turkish coffee. These grinders allow to grind approximately 75% of the ground coffee particles to 75-125 microns. For a delicious coffee, it is recommended that the ground coffee be stored in an environment free of air, moisture and light; and consumed on the same day.

roasted coffee beans

Lezzetli bir kahve için çekirdek kahve ve kahvenin öğütülmesi!

Grind coffee beans freshly for a delicate coffee!

Grind coffee beans freshly for a delicate coffee!

Siz de bir Türk Kahvesi tutkunuysanız, kahvenin taze olmasının ne kadar önemli olduğunun farkındasınız demektir. Öğütülmüş kahveyi uzun süre taze ve aromasıyla saklamak malesef mümkün değildir. Kavrulmuş çekirdek kahve ise uygun koşullarda saklandığında tazeliğini ve aromasını çok daha uzun süre koruyabilmektedir. Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi için Türk Kahvesine özel değirmen kullanılmalıdır. Bu değirmenlerde öğütülmüş kahve parçacıklarının yaklaşık %75’inin ölçüsü 75-125 mikron arasında olmaktadır. Lezzetli bir kahve için uygun şekilde öğütülmüş kahvenin hava, nem ve ışık almayan bir ortamda saklanması ve aynı gün içerisinde tüketilmesi önerilmektedir.

If you’re a Turkish coffee enthusiast, you’re aware of how important it is to have coffee fresh. Unfortunately, it is not possible to store ground coffee fresh and preserve its aroma for a long time. Roasted coffee beans can keep their freshness and aroma much longer when stored under suitable conditions. To grind coffee beans for Turkish coffee, one should use a coffee mill that is especially created to grind Turkish coffee. These grinders allow to grind approximately 75% of the ground coffee particles to 75-125 microns. For a delicious coffee, it is recommended that the ground coffee be stored in an environment free of air, moisture and light; and consumed on the same day.

roasted coffee beans
coffee grinder design sketches

Geleneksel manuel kahve değirmeninin yeni yorumu!

We approached the design with many sketches and different ideas

We approached the design with many sketches and different ideas

Arzum marka kimliği ve minimal endüstriyel tasarım anlayışı ile geleneksel manuel kahve değirmenini yeniden yorumladık.  Kahve kültürünün ve sevgisinin paylaşılması düşüncesiyle, mevcut tasarım trendlerinden beslenerek tasarladığımız Arzum Okka Beangourmet, yalın ve zarif form diline sahiptir.

We re-interpreted the traditional manual coffee grinder with Arzum brand identity and minimal industrial design concept. Arzum Okka Beangourmet, designed with the inspiration of current design trends with the idea of sharing coffee culture and love, has a simple and elegant form language.

Arzum Okka Beangourmet Coffee Grinder Design sketches
coffee grinder design sketches
Arzum Okka Beangourmet Coffee Grinder Design sketches

Beangourmet için yeni seramik öğütücü mekanizması geliştirildi.

The ceramic grinding mechanism is developed for Beangourmet.

The ceramic grinding mechanism is developed for Beangourmet.

OKKA Beangourmet kahve değirmeni için uzun ömürlü ve sağlıklı seramik öğütücü mekanizması geliştirilmiştir. Bu seramik öğütücü mekanizması sayesinde kahve çekirdeklerini ısıtmadan aromasını koruyarak, her türdeki ve sertlikteki kahve çekirdeğini Türk kahvesi inceliğinde öğütebilir.

Long lasting and healthy ceramic grinder mechanism is developed for OKKA Beangourmet coffee grinder. Thanks to this ceramic grinder mechanism, it can grind the coffee beans of all kinds and hardness from rough to as fine as Turkish coffee while preserving the aroma without heating the coffee beans.

Arzum Okka Beangourmet Coffee grinder design details

Beangourmet için yeni seramik öğütücü mekanizması geliştirildi.

The ceramic grinding mechanism is developed for Beangourmet.

The ceramic grinding mechanism is developed for Beangourmet.

OKKA Beangourmet kahve değirmeni için uzun ömürlü ve sağlıklı seramik öğütücü mekanizması geliştirilmiştir. Bu seramik öğütücü mekanizması sayesinde kahve çekirdeklerini ısıtmadan aromasını koruyarak, her türdeki ve sertlikteki kahve çekirdeğini Türk kahvesi inceliğinde öğütebilir.

Long lasting and healthy ceramic grinder mechanism is developed for OKKA Beangourmet coffee grinder. Thanks to this ceramic grinder mechanism, it can grind the coffee beans of all kinds and hardness from rough to as fine as Turkish coffee while preserving the aroma without heating the coffee beans.

Arzum Okka Beangourmet Coffee grinder design details
Arzum Okka Beangourmet Coffee Grinder Design Animation

Practical and ergonomic

Practical and ergonomic

Kullanışlı ve ergonomik.

Beangourmet’in Ergonomik tasarımı ve kaymaz tutma bölgesi sayesinde kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Şeffaf  çekilmiş kahve bölümü, kullanım esnasında öğütülen kahvenin miktarını görmemize olanak sağlamaktadır. Tasarımda tercih edilen CMF (Color, Material, Finishing) tablosu, OKKA ürün ailesinin devamı olacak şekilde belirlenmiştir.

The ergonomic design of the Beangourmet and the non-slip grip area make it easy to use. The transparent ground coffee section allows us to see the amount of coffee that is ground during use. The preferred CMF (Color, Material, Finishing) table in the design is defined to match with the OKKA product family.

Check out other Arzum OKKA projects: Minio & Grandio.

Similar Products